Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanamh

michaelr 01 Dec 09 - 07:40 PM
michaelr 01 Dec 09 - 08:02 PM
GUEST 01 Dec 09 - 08:13 PM
michaelr 05 Dec 09 - 10:16 PM
GUEST,beachcomber 06 Dec 09 - 12:35 PM
michaelr 06 Dec 09 - 12:42 PM
Declan 07 Dec 09 - 02:53 AM
Thompson 21 Jan 17 - 01:10 PM
Felipa 22 Jan 17 - 07:26 AM
GUEST,Learaí na Láibe 22 Jan 17 - 05:02 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: michaelr
Date: 01 Dec 09 - 07:40 PM

Mairead Ni Mhaonaigh sings this on Transatlantic Sessions 1; I assume it's a Donegal song. My questions:

-- what does the title mean in English?
-- Are the English verses (more or less) translations of the Irish ones?

Tá Mo Chleamhnas A Dhéanamh

Tá mo chleamhnas 'a dhéanamh inniu agus inné
'S ní mó ná go dtaitníonn an bhean udaí liom féin
Ach fuígfidh mé mo dhiaidh í, 's rachaidh mé leat féin
Síos fána coille craobhaigh

A match was a-making here last night
And it isn't with the girl that I love the best
I'll leave her behind and I'll go along with you
Down by the banks of the ocean

'Mo codladh go h-eadarshuth b'aite liom féin
Leabaí luachair a bheith faoi mo thaobh
Buideal brandaí a bheith faoi mo cheann
'S mo chailín deas óg 'bheith ar lámh' liom

Sleeping to milking time is my delight
A bed of green rushes underneath my side
A bottle of brandy underneath my head
And a charming young maid in my arms

Shiúil mise thoir agus shiúil mise thiar
Shiúil mise Corcaigh 'gus sráideanna Bhaile' Cliath
Macasamhail mo chailín ní fhaca mise riamh
'Sí 'n bhean í a d'fhág mo chroí cráite

Oh I walked east and I walked west
I walked Cork and Dublin's streets
An equal to my love I didn't meet
She's the wee lass that's left my heart broken


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: michaelr
Date: 01 Dec 09 - 08:02 PM

I should credit the fine and priceless site where I found the lyrics: Celtic Lyrics Corner. It's a treasure trove.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: GUEST
Date: 01 Dec 09 - 08:13 PM

A translation was given here a few years back I doubt I could find a better

Subject: Lyr Add: TA MO CHLEAMHNAS A DHEANAMH (MY MATCH...
From: Peace - PM
Date: 12 Oct 04 - 04:26 PM

TA MO CHLEAMHNAS A DHEANAMH (MY MATCH IT WAS MADE)


Ta mo chleamhnas deanta o athru areir
S'ni mo na go dtaithnioonn an bhean liom fein,
Ach fagfaidh me i mo dhiaidh i 'gus imeoidh me liom fein
Ar fud na gcoillte craobhach.

Shiuil mise thoir agus shiuil mise thiar.
Shiuil mise Corcaigh 'gus sraide Bh'l'ath Cliath
Ach samhail de mo chailin deas ni fhaca mise riamh,
'Si an bhean dubh a dhfhag mo chroi craite.

D'eirigh me ar maidin dha uair roimh an la
'gus fuair me litir o mo mhile ghra.
Chuala me an smoilin 's an londubh a ra
Gur ealiagh mo ghra thar saile.
      

My match it was made here last night
To a girl I neither love nor like,
But I'll take my own advice and I'll leave her behind
And go roaming the wide world over.

I walked up and I walked down.
I walked Cork, and Dublin, and Belfast towns,
But no equal to my true love could I find,
She's the wee lass that's left my heart broken.

I got up two hours before day
And I got a letter from my true love.
I heard the blackbird and linnet say
That my love has crossed the ocean.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: michaelr
Date: 05 Dec 09 - 10:16 PM

reefer


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: GUEST,beachcomber
Date: 06 Dec 09 - 12:35 PM

I think that the literal translation of the title given in the original posting would be "My Match is Being Made" not "My Match it was made".TÁ MO CHLEAMHNAS DÉANTA" (My Match is made) is the name of a well known song. I believe it was recorded by , among many others, Dolores Keane.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: michaelr
Date: 06 Dec 09 - 12:42 PM

Right - I've seen both versions of the title; it's the same song though.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanam
From: Declan
Date: 07 Dec 09 - 02:53 AM

Tá mo chleamhnas 'a dhéanamh inniu agus inné
My match is being made today and yesterday
Ta mo chleamhnas deanta o athru areir
My match has been made since the night before last

So it's a question of when the song is being sung.

At this stage it would be a case of
Deineadh mo chleamhnas blianta o shin
My match was made years ago.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanamh
From: Thompson
Date: 21 Jan 17 - 01:10 PM

Lyrics with correct spelling:

Tá mo chleamhnas déanta ó arú aréir
S' ní mó ná go dtaitníonn an bhean liom féin
Ach fágfaidh mé i mo dhiaidh í is rachaidh mé liom féin
Faoi bhruach na coille craobhaí

Ó, shiúil mise soir agus shiúil mise siar
Shiúil mise Corcaigh agus sráideanna Bhaile Átha Cliath
Ach macasamhail mo chailín dheas ní fhaca mise riamh
S'í an bhean dubh a d'fhág mo chroí cráite

Is fada atá mo tharraingt ar an mbaile seo le bliain
Is ní mar gheall ar Mhuire é agus níl sé i ngeall ar Dhia
Ach dúil ó go bhfaighinn í, bláth na n-úll
S'í an bhean dubh a thug mo chroí grá di

Ó, d'éirigh mé ar maidin dhá uair roimh an lá
Is fuair mise litir ó mo mhíle grá
Chuala mé an smolach is an londubh á rá
Gur éalaigh mo ghrá thar sáile

(In English):

My match has been made since the night before last
And it's not much I like my own wife(-to-be)
But I'll leave her behind and I'll go by myself
To the shores of the branchy woodlands

(chorus)
I walked east and I walked west
I walked Cork and the streets of Dublin
But the equal of my nice girl I never saw
She's the dark woman who's left my heart grieved

It's been a long haul for me in this city for years
And not for the sake of Mary, and not for the sake of God
But hope that I'll get her, in apple-blossom time
She's the dark woman my heart's given love to

O, I rose in the morning two hours before the day
And I got a letter from my thousand-times love
I heard the thrush and the blackbird say
That my love had escaped across the sea.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas A Dhéanamh
From: Felipa
Date: 22 Jan 17 - 07:26 AM

similar info on other Mudcat threads
Ta/ Mo Chleamhnas A Dhe/anamh
and
Tá mo chleamhnas déanta


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Req: /Translation: Tá Mo Chleamhnas
From: GUEST,Learaí na Láibe
Date: 22 Jan 17 - 05:02 PM

@Thompson

Nice translation, but I'd quibble with the second line:

"S' ní mó ná go dtaitníonn an bhean liom féin"

"And it's not much I like my own wife(-to-be)"

"liom" refers to the verb "taitníonn" and does not qualify the preceding noun "Bean"

"Ní mó ná" is one of those tricky phrases that is often difficult to translate into English but in the context, I would translate the line
as:

"And I can't say I like the woman at all"


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 14 December 7:49 AM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.