Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lithuanian Daino: bride to grandmother

keberoxu 07 May 17 - 06:45 PM
keberoxu 07 May 17 - 06:55 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lithuanian Daino: bride to grandmother
From: keberoxu
Date: 07 May 17 - 06:45 PM

There is a lovely "video" recording with folkloric singing of this Daino on YouTube, I will try to link to it. It uses all these verses.

Aš atsisakiau savo močiutei
Aš nuo pusės jau vasarėlės.

Ieškok močiute sau verpėjatę
Sau verpėjatę ir audėjatę.

Jau prisiverpiau baltų linelių
Jau prisiaudžiau plonų drobelių.

Jau prisišiūravau baltų stalelių
Jau prisišlaviau kiemo vejelės.

Jau gana klausiau savo močiutei
Jau reikia klausyt ir anytėlei.

Jau prisigrėbiau lankų šienelio
Prisinešiojau naujų grėblelių.

O vainikėli žalių rūtelių
N'ilgai žaliuosi ant mano galvelės.

Mano kaselės žalių šilkelių
Jau neblizgėste saulei kaitinant.

Mano plaukeliai, o geltonieji,
Nesiskirstyste vėjo pučiami.

Aš atlankysiu savo močiute
Ne vainikuota, o nuometuota.

O nuometėli, mano plonasis,
Vėjo pučiamas dar padūzgėsi.

Mano rašteliai, o vivingrieji,
Saulei kaitinant dar pablizgėste.

Mano kasytės žalių šilkelių
Sienoj kabėste, mane virkdyste.

Mano žiedeliai, o auksinėliai,
Skrynioj gulėste ir berūdyste.

Not one of my languages, I hacked around in Google Translate
and also saw a German translation.

The bride makes much of the fact that her golden hair, from the time she is wed, must be covered with a scarf or a veil.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lithuanian Daino: bride to grandmother
From: keberoxu
Date: 07 May 17 - 06:55 PM

Sorry, let me try again with the link.

Daino: Lithuanian folkloric ensemble performance


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 12 December 11:15 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.