SARIE MARAIS

My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar'k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooi Rivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.

Chorus:
O bring my trug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon.
Daar onder in die mielies
By die groen doringboom,
Daar woon my Sarie Marais.

Ek was so bang dat die Kakies my sou vang
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier.

Die Kakies is mosnet soos 'n krokodille pes,
Hulle sleep jou altyd water toe;
Hul gooi jou op n skip vir 'n lange, lange trip,
Die josie weet waarnatoe.

Verlossing die kom en die huis toe gaan was daar,
Terug na die ou Transvaal;
My lieflingspersoon sal seker ook daar wees
Om my met 'n kus te beloon.

Recorded by Marais and Miranda
@African
filename[ SARIMARI
TUNE FILE: SARIMARI
CLICK TO PLAY
RG
OCT98
mudcat.org
PLEASE NOTE: Because of the volunteer nature of The Digital Tradition, it is difficult to ensure proper attribution and copyright information for every song included. Please assume that any song which lists a composer is copyrighted ©. You MUST aquire proper license before using these songs for ANY commercial purpose. If you have any additional information or corrections to the credit or copyright information included, please e-mail those additions or corrections to us (along with the song title as indexed) so that we can update the database as soon as possible. Thank You.