Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
Chris in Wheaton Lyr Req: Red Rose Cafe (61* d) RE: Lyr Req: Red Rose Cafe 29 Nov 04


Welsh words by Hywel Emrys - sung by Plethyn -
It's Anchor and Boat, rather than Red Rose Cafe
Hwyl, Chris

Am
Daw'r bobl yn llu o'u cartrefi i gyd
    E
I eistedd ar fainc ger y tan
                              E7
Y haul yn ei grud, holi broblemau y byd
                                                Am
Ym angof mewn jôc ac mewn can
                                                            
Mae'r ferch ifanc dlos wrth y ffenestr gefn
                                       Dm7
Yn edrych ymhell bell i ffwrdd
                                  Am
Y dynion a'u ffyn yn edrych yn syn
       E                           A
Ar y dominos du ar y bwrdd
A
Lawr yn yr Angor a Llong ger yr harbwr
                                       E
Tafarn fach glyd ar y cei ger y don
             D                               A
Pawb yn rhannu caneuon a chroeso
                E                           Am
Pawb yn y tû yn hapus ac yn llon
Pysgotwyr yn gorffwys a pheint bach neu ddau
A'u hatgofion am oes ar y mor
Cawn gân fach neu ddwy -- efallai bydd mwy
Bydd pawb yn ymuno a'r côr
Eisteddwn i lawr, anghofiwch bob peth
Mae'n rhaid inni wneud ambell dro
Os mwynhewch chi eich hun, dowch eto nos Lun
Dydi'r drws yma byth, fyth ar glo.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.
   * Click on the linked number with * to view the thread split into pages (click "d" for chronologically descending).

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.