Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
Chris in Wheaton Lyr Req: My Grandfather's Clock. IN GAELIC (13) Lyr Add: HEN GLOC FY NHAID / MY GRANDFATHER'S CLOC 19 Jan 06


Here it is in Welsh - see the new cd by Parti Cut Lloi for a recorder version.
Hwyl, Chris

HEN GLOC FY NHAID   (MY GRANDFATHER'S CLOCK)
Ar fore dydd calan pan anwyd fy nhaid,
Prynwyd cloc wyth niwrnod o'r dre'
Gan ei fod yn rhy hir, yn ddioed fe fu raid
Iddo sefyll yn syth yn ei le.
Ac yng nghornel y gegin fe safai drwy ei oes,
Byth yn ffyddlon a hawddgar ei wedd,
Ond bu'n fud yng nghornel y gegin fach
Er pan glydwyd yr hen w^r i'w fedd.
Cytgan:
Cadw'r amser heb golli dim, tic toc, tic toc,
Pob eiliad a rhoddai i'm, tic toc, tic toc
Bu'n fud yng nghornel y gegin fach
Er pan gludwyd yr hen w^r i'w fedd.

Trwy gydol ei oes, llawenydd a loes,
Cadwodd gwmni a'r cloc ger y tan,
Pan yn fachgen yn chwilio am gysur ei oes,
Byddai'r cloc yn parhau i rhoi can.
Canodd bedwar ar hugain pan welodd yr hen gloc,
Y llanc yn dod gyda gwraig hardd ei gwedd,
Ond bu'n fud yng nghornel y gegin fach
Er pan gludwyd yr hen w^r i'w fedd.
Cytgan :
Fe ganodd y gloch yn nhawelwch y nos
A fy nhaid ar ei wely yn fud,
Gwelwyd arwydd yn eglur fod angel uwchben
Wedi dyfod I'w arwain o'r byd.
Roedd 'rhen gloc fel petai wedi amau fwy neu lai
Fod 'rhen w^r wedi huno mewn hedd,
Ond bu'n fud yng nghornel y gegin fach
Er pan gludwyd yr hen w^r i'w fedd.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.