Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,DK Lyr Req: Seamus MacMurphy / Seamus Ac Murchaidh (5) RE: Lyr Req: Seamus MacMurphy / Seamus Ac Murchaid 13 Jan 07


Here are all the different versrses that I have, from the sources indicated. They're in no special
order. Also I have Caitlin Ni Dhomhnaill singing four verses on a tape 'Seal Mo Chuarta.'


Amhráin Hiúdaí Fheilimí - Pádraig Ó Baoighill & Mánus Ó Baoill

1. A Shéamuis 'Ac Mhurchaidh a fhíorscoth na bhfear uasal,
A phlanda den fhíorchraobh a shíolraigh as na huaisle.
Is cosúil nár shíl tú go raibh gaol duit le Ruarcach
Nuair nár éalaigh tú san oíche sular díoladh faoi do luach thú.

2. Is trua gan mé mo fhraochóig ar thaobh malaidh shléibhe
Ná mar glas raithní ar dheisear na gréine
Ná mar Shéamus 'Ac Mhurchaidh ab fhearr a shiúil Éirinn
'S ní fheicfí ar an Chabhán mé go Nollaig ina dhiaidh sin.

3. Shíl mé gur chlú domh a bheith i gCaisleán an Rí istigh,
Go bhfaca mé mo léine dá déanamh gan aoibh domh,
Mo bhearád geal línéadaigh ag siabhadh le gaoith domh,
'S mo dhaoine móra maithe uilig cruinn ar gach taobh domh.

4. Éireodh mé amáireach le luathéirí na gréine,
Agus siúlfaidh mé an áit seo agus garda ar gach taobh domh,
Béidh claíomh in gach lámh leo 's ní airím lucht gunnaí
Is in iochtar na sráide tá'n bás fá mo choinne.

5. Gluaisigí chun mo thórraimh tráthnóna Dé hAoine,
Nó ar maidhin Dé Domhnaigh chomh luath luath agus is mian libh,
Beidh Nellie agus Nóra ann agus mná óga na tíre,
Beidh mé ag éisteacht lena nglórthaí faoi na fóide's mé sínte.

6. 'Mhaiseach mhín mhómhar má d'ordaigh tú den bhás mé
Triall chun mo thórraimh agus cóirigh faoi chlár mé
Nuair nach roghain leat mise a phósadh ná do róghrá a bheith ar láimh leat
Pill arís agus tabhair póg domh 's beidh mó chroí istigh lánsásta

7. Tá cúirt ag Mac a' tSeachlainn i gceart lár an bhóthair
'S ní théid aonduine ar seachrán lá saoire ná Dé Domhnaigh
Tá scoil shaor ag gasúraí ann agus gealmhná dá bpósadh
Agus mil bhuí 'na dhriúcht ann mar cheobháisteach Fómhair

8. Ógánaigh na gcarad is ródheas a nífinnse do léine
Ní le uisce rua reatha ná le slodán na ngéacha
Ach le fíon dearg na Fraince agus le brandaí na Spáinne
Agus bheinnse gach lá dá deiseadh ar dheisear na gréine.

9. Is trua gan mise m'iascaire 's mé thuas ar Loch Éirne,
Is mo Nellie a bheith ina bradán ar an toinn ag léimnigh
Chaithfinn domh mo bhríste agus shnámhfainn ar an Eirne
Agus bhéarfainnse mo Nellie ar dheisear na gréine.


Ceolta Gaol II - Mánus Ó Baoill

Ó fágadh mé in Ard Mhacha is ba bhocht liom mo chás ann:
Cha dtuigfeadh siad mo ghlórthaí mura labharfainn leo Béarla,
Bhí sloitire cachach ann, an cailleach spáig-éarrach,
Ach is í mo londubh an bhean dubh i ngleanntáin an tsléibhe.

Ó triallfaidh mo thórramh tráthnóna Dé hAoine,
Is ar maidin Dé Domhnaigh ar na bóithre os íseal,
Beidh Cáit Óg Ní Dhónaill agus óg mhná bhur dtíre ann,
Is beidh mé ag éisteacht lena nglórthaí faoi na fóid is mé sínte.


Nua-Dhunaire II - Brendán Ó Buachalla

Tiocfaidh garda tréanláidir ar an tsármhac is é ina chodladh,
Beidh claímhthe nochtaithe acu is chan áirím lucht gunnaí,
Beidh an Scotach rua as Ard Mhacha ann, Dé Máirt bheas an cruinniú,
Is ar íochtar na sráide beidh an bás fána choinne.

'Amárach Lá Fhéil' Pádraig an chéad lá den tseisiún
Beidh na bréaga á n-arsai agus go leor lena gcruthú,
Beidh cóitse tréanláidir ann agus Airti fá mhionna,
Is ar uachtar na sráide Dé Máirt bheas mo chonsú.'

'Bliain is an lá úd bhí muinn ag pátrún Chill Shléibhe,
Is bliain is an lá amárach bhí muinn ag rásaí Dhún Léire;
Inniu fágfar mé in Ard Mhacha mar fágadh na céadtan,
Is ar uachtar na sráide déanfar mo chás a réiteach.'

'Taraigí ionsar mo thórramh tráthnóna Dé hAoine,
Nó ar maidin Dé Domhnaigh insna bóithre más mian libh;
Beidh Cáit Óg Nic Dhónaill is mná óg mur dtíre,
Is beidh mé ag éisteacht lena nglórthaí insa chónra is mé sínte.'


Céad De Cheoltaibh Uladh - Énri Ó Muirgheasa

Thíos i lag an tsean-toigh 'tá an tsean-chailleach ghruama
A d'údaraigh an fheall agus fuair faill lena dheánamh
Char thuig sí mo chanúint is cha chanfainn léi Béarla
Ach m'annsacht an bhean dubh atá i ngleanntán an tsléibhe.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.