Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Donal Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt (3) RE: Lyr Req: An Teicheadh go hEigipt 04 Dec 12


From Finola Ó Siochrú's 'Solas na Soilse' CD. Very appropriate for the time of year.
http://www.osiochru.com/


An Teítheadh go hEÍgípt

Ceol: Seán Óg Ó Tuama; Focail: Gan Ainm.

Tráth 'chuala Herod bhí laige's gruaim air
Gur rugadh an Rí a bhéarfadh bua air
in onóir, in uaisleacht, i gcumhacht, 's i méadacht,
Do líon lán-channcar fuatha 's éad é
'S nach trua sin!

Ba ghearr go dtáinig an t-aingeal 'na dhéidh sin,
Agus labhair go modhail leis Fhaoilinn déadghil;
'O, caithfidh sibh teitheadh le chéile go hÉigipt,
Nó is gairid go gciuinidh sibh feall is éigeart,
'S nach trua sin!

D'imigh an Triúr ar shiúl na hoiche,
An Naomh, an Mhaighdean agus Rí na Ríthe,
Gan charaid, gan stór, gan ór, gan eadáil
Ach Rí na bhFIaÍthsas, an leanbhán gléigeal,
'S nach trua sin!


The Escape to Egypt

Music: Seán Óg Ó Tuama; Words: Anon.

Once Herod heard that a King was born
To surpass him in honour, nobility, power and stature,
He was weak and gloomy.
He became filled with temper, hatred and envy,
What a pity!

Not long after that, the angel came
And spoke graciously to the bright-toothed beauty;
O, you must escape to Egypt together,
Dr else you will soon hear of treachery and injustice,
What a pity!

The three went to walk by night,
The saint, the Virgin and the King of Kings,
Without friend or store, gold or riches,
Except the King of Heaven, the bright baby,
What a pityl

Translation: Máire Úna Ní Bheaglaoích


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.