Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Donal Lyr Req: Donal agus Morag (9) RE: Lyr Req: Donal agus Morag 12 Oct 13


It's a while since I got these from the web, but I think that the first version is from Carl Hardebeck's 'Gems of Melody, ' the second is Seosamh Laoide's.

1. Bha móran de lucht uasal ann
Is tuatanaigh na h-Alban
Bha Captain inbhir-Raor-a ann
'S an pathadh a righne a mharbhadh.

Curfá:
'Se Domhnal, 'se Domhnal is Mórag a righn' an bhainfhis
'Se Domhnal, 'se Domhnal is Mórag a righn' an bhainfhis ainmeal.

2. Bha molt a b'féarr sa chruaich ann
Dha rósadh leis an gealbhan
Is Cailleach glas nan cubharan ann
Is í ag fuaire an t-eanbhruith.

3. Bha cearc ann is bha geadh ann
Is sgóir is duisín sgarbh ann
Is sa mhéad de éanlaithibh a bha ann
Is í cearc nan éan a b'féarr a bha ann.

4. Bha móran de lus garsaidhe ann
An Corra meille is an carbhaidh
Bha roiceatar agus an rucastar
Is an eorna fa na colgann.

5. Bha triur de lucht fhidil ann
Comh maith 'sa téidh cum tearmann
Maighstir scoille is ministir
'Gus dlighadoir Mac Córmaic.

6. Bha píobaire ag an bheanairidh
Bha sgalagann ag na fear bhantann
Bha fear a tighe is bean aige
'S mo shean-fhear ag mo shean-mhathair.

7. Bha ól an 's bha ceol ann
Is chuile sheort deoine ann
Bha bróigeann ann ri tollan ann
Ann dheidh an dann sa bha ann.
Curfá:
'Sé Domhnall, 'sé Domhnall,
Domhnall a rinn an bhanais
Domhnall is Mórag
A rinn an bhanais ainmnemhail.

1. Bhá triúr de lucht fhidil ann
Comh maith is théid 'un tearmainn
An maighistir sgol 's an ministeoir
'S dlighadóir Mac Córmaic.

2. Bha mórán de na huaisalean
Is tuathanaigh na h-Alban
Bhá caiphtin inbhir Aghrath ann
'Sé an pádhadh a rinn a mharbhadh!

3. Bhá cearca ann, bhá géidh ann
Bhá córr is dúisán sgarbh ann;
'S dá mhéad 's a bhá d'éanlaith ann
'Sé cearc nan n-éan a b'fhéarr a b'ann!

4. Bha mórán de lus gártaidh ann,
An comán meall 's an carbhaidh;
An rucamán 's an racamán,
'S an eórna má n-a colg ann.

5. Bha mórán gnoithean neonach,
An slánlus is an cearbán;
'S an olann bhá 'ga cioradh ann
Comh mín 's a bh'ar an treana-mholt.

6. An molt a b'féarr in gChruachán
'Gá rósadh leis an Ghealbhán,
Acht caile ghlas nan gcuarán
'S í ag fuarachadh nan heanbhruithe.

7. Bhá ól ann 's bhá ceól ann;
Bhá ? uile sheort de dhaoinibh ann;
Bhá brógan ann re tollain ann
Ann dé, an dannsa bhá ann.

8. Bhá píobaire ag an bannirigh;
Bhá sgológan ag na searbhantann;
Bhá fear a tighe is bean aige
Mo sheanathair 's mo sheanmháthair.


Glossary

Ainmnemhail,                   Famous: pronounced in Rathlin as if ainimeil or airimeil.
Bhá, bhí,                      Was
Lucht fidhil                   Fiddlers   (also fidlearan, fidleiri etc.)
Théid 'un tearmainn             Go to church (also theidheann chum teampeaill)
Uaislean, uaislibh             Nobles
Tuathanaigh                     Big farmers
Caiphtin, caiptin etc.          Captain
Pádhadh                         Thirst (also badadh, iota, tart)
Cearcan, cearca                Hens
Géidh, géacha                   Geese (also geabha, geanna)
Córr, corradh                   More   (also corraidheacht, "odds"?)
Dúsán, dúisín etc.             Dozen (also duiseinne, dosaon)
Sgarbh, duibhean                Cormorant (also bruigheal, seagadh, caileach dubh)
Cearc na n-éan etc.             Clocking (broody) hen (also an chearc a bhi ar gor)
Gárthadh, gáarrdhadh            Garden (also garrdha)
Comán meall                     Camomile
Carsbhaidh                      Carroway seed (also carabhuaidh)
An rucamán 's a racamán         Plants (uncertain)
Má, fá                         About, around (alternate forms used in Rathlin)
Colg                            Awn or beard of barley
Gnoithean neonach               Wonderful affairs (also gnothaidhe iongantacha)
Slánlus, allheal                Ribwort
Cearbán, crawtail               Crowfoot (also fearban)
Bh'ar = bhá ar                  Was on
'Gá rósadh                      Being roasted (also da rostadh)
Gealbhán                        Little fire, gentle blaze
Nan gcuarán, na gcuarán         Of the brogues (cuaran is a brogue of untanned hide)
Fuarachadh, fuarughadh          Cooling
Eanbhruith                      Broth
Earra-Ghaoidheal                Argyle
Mórag                           Diminutive of Mór, Marion
Albna                           Alba, Scotland
Inbhear Aghrath                Inverary
Cruachán                        Ben Cruachan, Argyleshire


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.