Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Philippa Ban Chnoic Eireann O = ? (14) RE: Ban Chnoic Eireann O 21 May 17


lyrics in Irish http://waterfordireland.tripod.com/ban_chnoic_%E9ireann_%F3.htm

Beir beannacht óm chroí go tír na hEireann,
bán chnoic Éireann Ó;
chun a maireann do shíolradh Ír is Éibhir
ar bhán chnoic Éireann Ó;
an áit úd 'narbh aoibhinn binn-ghuth éan
mar shámhchruit chaoin ag caoineadh Gael-
'se mo chás a bheith míle míle i gcéin
ó bhán chnoic Éireann Ó.

Bíonn barra bog slím ar chaoin-chnoic Éireann-
bán chnoic Éireann Ó;
's is fearra ná 'n tír seo díth gach sléibhe ann,
bán chnoic Éireann Ó;
dob árd a coillte 's ba dhíreach réidh,
's a mbláth mar aol ar mhaoilinn géag -
tá grá agem chroí im intinn féin
do bhán chnoic Éireann Ó.

Tá gasra líonmhar i dtír na hÉireann,
bán chnoic Éireann Ó;
is fearachoin ghroí na cloífeadh céadta
ar bhán chnoic Éireann Ó;
m'atuirse croí is mo cuimhne scéal,
iad a Galla-phoic síos fá ghreim, mo léan!
's a mbailte dá roinn fá chíos go daor,
ar bhán chnoic Éireann Ó.

Is fairsing 's is mór iad cruacha na hÉireann,
bán chnoic Éireann Ó;
a cuid meala 'gus uachtair ag gluaiseacht 'na slaoda
ar bhán chnoic Éireann Ó;
rachaidh mé ar cuairt nó is luath mo shaol
don talamh bheag shuairc sin is dual do Ghaeil
's go mb'fhearra liom ná duais dá uaisleacht é
bheith ar bhán chnoic Éireann Ó.

Scaipeann an drúcht ar gheamhar agus féar ann,
ar bhán chnoic Éireann Ó;
is tagaid sin úlla cumhra ar ghéag' ann,
ar bhán chnoic Éireann Ó;
biolar agus samhadh i ngleanntaibh ceo
's na srotha sa tSamhradh ag labhairt ar neoin
is uisce na Siúire ag brúcht 'na shló
ar bhán chnoic Éireann Ó

Is oscailte fáilteach an áit sin Éire,
bán chnoic Éireann Ó;
agus toradh na sláinte i mbarr na Déise
i mbán chnoic Éireann Ó
ba bhinne na méara ar théadaibh ceoil
seinnim agus géimneach a laogh 's a mbó,
agus taithneamh na gréine orthu, aosta 's óg,
ar bhán chnoic Éireann Ó.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.