Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Arjay Ship That Never Returned - in Lilandejo (6) RE: Ship That Never Returned - in Lilandejo 06 Oct 01


Diversaj Kantoj
La =úipo Perdita
The Ship That Never Returned
atribuita al Henry C. Work
Esperantigis : Liland Brajant Ros'

1.Je somera tag', dum la mar' ondetis
sub facila, varmeta vent'
, Bela =ùipo for el haven' impetis
al distanca kontinent'
. Oni manojn svingis, kriis "ƒúis revido!",
dum la =ùipo forglitis ‚Äî nu,
Malgra=* ĉies gajo, estis fin-disiĝo:
tiu =ùip' revenis ne plu.

Ĉu revenis ĝi plu? Ne, ne revenis ĝi plu,
ja neniam iam plu!
Beda=*rinda sorto trafis la =ùipanojn,
ƒâar la =ùip' revenis ne plu.

2.Al malsana knab' la patrino diris,
"Trans la mar' vin atendas san'.
Kuracisto =ùanƒùon de klimat' konsilis; cedu vin al lia plan'."

=úi lin kisis ame kun espero pia
dum ƒâirka=*e sonis gaja bru' ‚Äî =úi konfidis filon al la zorgo Dia,
sed la =ùip' revenis ne plu.

Ĉu revenis ĝi plu? Ne, ne revenis ĝi plu,
ja neniam iam plu!
Beda=*rinda sorto trafis la =ùipanojn,
ƒâar la =ùip' revenis ne plu.

3."Unu fojon pli, kaj ni dece riĉos,"
al edzin' ĵuris kapitan';
"Unu plia sako da trezor' sufiĉos,
pensiiĝi sen ĉagren' pri pan' —
Kaj ni kunvivados en belega domo,
longe for de la tajda flu' —"
Ho, funebre veu pri la povra homo ‚Äî lia =ùip' revenis ne plu!

Ĉu revenis ĝi plu? Ne, ne revenis ĝi plu,
ja neniam iam plu!
Beda=*rinda sorto trafis la =ùipanojn,
ƒâar la =ùip' revenis ne plu.

Debute kantita en Esperanto ĉe NOREK 1998

Unue eldonita en soc.culture.esperanto 1998.06.07

Enlilandejigita kaj midie ekipita je 2001.10.05.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.