Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Gary Brian Boru (18) RE: Lyr Req: Brian Boru 11 Apr 02


Hi again Nevermind I have found them.
Marv

Brian Boru 'Rein Buhez 'N Iverzhon Dihan E bro-ulad Ha ba ker Dulenn Unded an teigezh, unded an dud-man Unded ar gelted hag an douar

Maraiodh Brian Boru chun Beatha na Heireann Siochain in Gcuige uladh agus I mbaile 'cuath Aontacht an teaghlaigh, aontacht na dtuath Agontacht an domhain is na gceilteach

Diouzh nerzh ar c'hadou da nerzh an ehan Diouzh 'bed doueek bennozh ar c'haroud O neart an chatha go neart na siochana On bhith Dhiaga Bannacht an ghra

Duirt siad gurbh I seo sochraid ar muintire Gur Choir duinn bheith sollunta fein Biodh nach raibh bronach

Marv Brian Boru 'Rein Buhez 'N Iwerzhon Dihan e bro-ulad ha ba ker dulenn Unded an tiegezh, unded an dud-man Unded ar gelted hag an douar

Ta muid 'nos na haimsire Go hairid an ghrian Agus thogh muid ait bhog cois Abhann


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.