The Mudcat Café TM
Thread #64842   Message #1062783
Posted By: GUEST,An Púca
29-Nov-03 - 10:23 AM
Thread Name: Irish carol, belgian connnection
Subject: Lyr Add: DIA DO BHEATHA, A NAÍ ANOCHT
Dia Do bheatha, a Naí anocht,
Do ghabh iD' Dhiagacht daonnacht,
Dár saradh, grá ár gcine,
Íosa, Mac na Maighdine.

Íseal ann do bhí ár bhFlaith
I gcró cúng an asail;
Fáilte roimh A theacht dA thoil
Nuair 'dfhág Sé neamh um Nollaig.

TrénA thoil, A thrua 's a A ghean
Thug Dia A Mhac 'nA fhírfhear,
Dár gcosaint ó ghleann na gciach,
A Rí, a Athair, a AonDia.

Capitalisation due to the same nósmhaireacht as in previous message.

I apologise that I haven't been able to ascertain which of these "modernisations" is of Mac Aingil's original but next time I'm in Ireland or in the 17th century I'll try to look it up. Someone else might have done it here by then, or they may know in Belgium!!??