The Mudcat Café TM
Thread #30244   Message #1089462
Posted By: MMario
09-Jan-04 - 12:08 PM
Thread Name: Lyr Req: An Cruskeen Lawn
Subject: Tune Add: LÍONTAR DÚINN AN CRÚISCÍN
tune from Liam Ó Conchubair & Derek Bell, Traditional Songs of the North of Ireland, Dublin: Wolfhound Press, 1999.

X:1
T:Líontar Dúinn an Crúiscín /Fill Up the Jar
C:Seán Bán Mac Grianna
N:Liam Ó Conchubair & Derek Bell, Traditional Songs of the North of Ireland, Dublin: Wolfhound Press, 1999
Q:1/4=108
I:abc2nwc
M:4/4
L:1/8
K:G
z6z/2D/2|G3/2 G/2 G3/2 E/2 D3/2 D/2 D2|A/2 A3/2 A3/2 c/2 B2G3/2 D/2|
w:A bhua-chail-lí, a bhua-chail-lí, o-laim sibh go síor-ruí Sibh'
G3/2 G/2 B3/2 d/2 e/2 e3/2 (d3/2 B/2)|G3/2 B/2 A3/2 G/2 E2D A/4 A/4|
w:thóg-fadh croí na gcai-lín's chuirfeadh_ gnaoí ar chruin-niú dao-ine. Nuair a
B3/2 A/2 B3/2 d/2 e/2 e/2 d- d3/2 A/2|G3/2 (B/2 A3/2) G/2 E2D3/2 D/2|
w:smaoi-tím ar na sca-fai-rí_ 'siad cruinn' ar Ard an Ao-naigh; A'
G/2 G3/2 G3/2 G/2 A/2 A/2 B3/2- B A/2|G/2 G3/2 G3/2 B/2 d2B3/2 A/2|
w:cao-chadh ar na strea-bhó-gaí_ 'sa' co-gar-naigh go sío-dúil. Is
G3/2 A/2 G3/2 E/2 D3/2 E/2 G3/2 A/2|B G3-G3z
w:líon-tar dúinn an crúis-cín is bíodh sé lán._