The Mudcat Café TM
Thread #66835   Message #1116194
Posted By: Felipa
15-Feb-04 - 03:25 AM
Thread Name: Folklore: Pogue Mahone
Subject: RE: Folklore: Pogue Mahone
An Púca, did you see my message to you on the tune for Tá mo chleamhnas déanta (tá mo chleamhnas á dhéanamh)re Tá mo mhadra scaoilte/díolta? (Radhalum raindí and Téir abhaile have their own threads now)