The Mudcat Café TM
Thread #13795   Message #115288
Posted By: Philippa
18-Sep-99 - 11:56 AM
Thread Name: Lyr Add: Tiocfaidh an Samhradh
Subject: Tiocfaidh an Samhradh
Summer Will Come:In verses 1, 2&3 I've given a couple of alternative wordings, so you can try to match the song with what the singer you listen to is singing. Verses 4 and 5 below come from a Gearóidín Bhreatnach (Gearóidín Neidí Frank from Rann na Feirste, CoDonegal) CD, "Ar Fhoscadh na gCnoc" issued by Cló Iar-Chonnachta , 1997 Gearóidín has three additional verses which I haven't typed out. Tiocfaidh an samhraidh

Tiocfaidh an samhraidh agus fásfaidh an féar
Tiocfaidh an duilliúr glas ar bharr na gcraobh.
Tiocfaidh mo rún searc le banú an lae,
1)Agus buailfidh sí tiúin suas le cumhaí im' dhiadh.
2)Agus beidh muid ag imeacht le cúnamh Dé


Is óg 's óg a chuir mé dúil i ngreann
Agus dhéanfainn súgradh le mo rún ar faill;
Níl baile cuain ar bith a ngluaisfinn ann,
Nach bhfaighhinn maighdean óg dheas 1) a shiúladh liom. [nó/or] 2) ar bhuidéal rum

Spleoid ar an fharraige mar 's í tá mór,
´S í tá ' gabhail idir mé a's mo mhíle stór,
D'fhág sí ar an bhaile seo mé ag déanamh bróin
'S gan 1)aon tsúil chásta agam a choiche níos mó 2) lena feiceáil a choiche níos mó

Nach deas an cailín í stór mo chroí,
Nach méanar don fhear óg a phósfas í
Tá séan ó Mhuire uirthi agus grá ó Chríost,
Ach mo mhallacht don athair a rinne sclábhaí dí.

Is trua gan mise agus m'ghaoileann bhán,
San áit nírbh eagal dúinn a choiche 'n bás,
I gCúige Laighin ná i mBéal an Átha,
Nó ar bord loinge a' triall go Meiriceá.

Scairt mé aréir ag an doras thall,
Scairt mé arís ar mo ghrá go teann,
'Sé dúirt a daidí liom nach raibh sí ann,
Ná gur éalaigh sí aréir leis an bhuachaill donn.

Shiúil mé thoir agus shiúil mé thiar,
Shiúil mé Corcaigh agus Baile Átha Cliath.
Shiúil mé an baile seo faoi dhó le bliain,
Ag iarraidh mo stóirín ' bhain díom mo chiall.

The version printed in Diarmuid Ó Muirithe,"An t-Amhrán Macarónach" is in the woman's voice rather than the man's as above. Thus instead of 'cailín' (girl) and 'sí' (she) we have 'buachaill' (boy) and 'sé' (he):
Nach deas an buachaillín é stór mo chroí
Is deise é na an pobal a ngabhann sé tríd,
Lena chom caol cailce agus a mhéaracha mín,
Agus níl aon rós ins an ngairdín mar stór mo chroí

A couple of verses are in English in this version; the first one is a translation of the first verse and the two together give you an idea of the nature of the song - if you bear in mind that it's more often sung about a woman rather than about a man and there are also sad verses about the woman wedding another:

When the summer is coming the grass grows green
The leaves are budding on every tree,
My love will come at the break of day,
So my heart's delight, won't you come away?

My true love is neither black nor brown
But he is fitting to wear the crown
With his neat little foot and his handsome toes,
And the ground is blest whereon he goes.

John Birtwhistle's translation (from IrTrad-L):

[Tiocfaidh an samhradh...] Summer will come, grass will grow, Green leaves will sprout on the treetops. My true love will come at the break of day And strike up a tune out of loneliness for me.

[Scairt mé aréir ...],
[Brón ar an fharraige, mar is sí atá mór,'S í atá ag dul idir mé, is mo mhíle stór. Siúlfaidh mé na bailte seo agus siúlfaidh mé na róid,Agus dheamhan bean a phósfas mé no go dtéim faoi fhód.]
A curse on the sea because it's so vast; It goes between me and the one that I love. I'll walk these towns and tramp the road And no woman will I marry till I lie in my grave.