The Mudcat Café TM
Thread #13795   Message #115289
Posted By: Philippa
18-Sep-99 - 12:00 PM
Thread Name: Lyr Add: Tiocfaidh an Samhradh
Subject: RE: Lyr Add: Tiocfaidh an Samhradh
[Scairt mé aréir ...]:
spelling correction, first verse: im' dhiaidh