The Mudcat Café TM
Thread #13782   Message #115814
Posted By: Philippa
20-Sep-99 - 02:01 PM
Thread Name: Lyr Add: Beir Mo Dhúthracht
Subject: briseadh an lín
<br>
< br >
go mo leithscéal, a Mhiain, ach tá cód a dhíith le haghaidh an < a theaspaint
so I myself had to get a remedial html lesson; I hope it worked