The Mudcat Café TM
Thread #13878   Message #118370
Posted By: MudGuard
28-Sep-99 - 03:50 AM
Thread Name: Tune Req: Bean Phaidin
Subject: Lyr Add: BEAN PHAIDIN
Here comes the lyric version that I have.
Chorus and the first two verses are identical (except for the order)
with chorus and verses on the page given by Áine,
only the 3rd verse is different.
Sorry, I can't help with the tune...
HTH,
MudGuard

BEAN PHAIDIN

Chorus

'Sé an trua ghéar nach mise, nach mise
'Sé an trua ghéar nach mise bean Pháidín
'Sé an trua ghéar nach mise, nach mise
'S an bhean atá aige bheith caillte
'Gus rachainn go Gaillimh, go Gaillimh
'Gus rachainn go Gaillimh le Páidín
Ó rachainn go Gaillimh, go Gaillimh
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis

'S chuaigh mise siar chun an Chlocháin
Is thart timpeall le Béal Átha na Báighe
'Gus bhreathnaigh mé isteach trí na fuinneoga
A' féachaint an bhfeicfinn bean Pháidín

'S go mbristear do chosa do chosa
Go mbristear do chosa, a bhean Pháidín
'S go mbristear do chosa do chosa
Go mbristear do chosa is do chnámha