The Mudcat Café TM
Thread #68200   Message #1199512
Posted By: Fear Faire
03-Jun-04 - 02:15 PM
Thread Name: Lyr Req: An Phailistin (Irish Gaelic)
Subject: RE: Lyr Req: An Phailistin (Irish Gaelic)
Má chinneann gach rud anseo ort, d'fhéadfá scríobh ag Treasa i mBearna, Co. na Gaillimhe.