The Mudcat Café TM
Thread #7985   Message #1229208
Posted By: GUEST,Fionnghaile Nic Chroice
19-Jul-04 - 04:15 PM
Thread Name: Lyr Req: Siul a Ruin
Subject: RE: Lyrics: Suil a Ruin
Dia duit gach cailin agus buachaill,
Sin an darna lesh go mach gus go mhaill me mall na deireadh leitir, Suil a Ruin de Clannad go blasta agus Maire go iontach maith,
Slan anois,
Fionnghaile