The Mudcat Café TM
Thread #11737   Message #1281999
Posted By: Haruo
27-Sep-04 - 02:27 AM
Thread Name: Trad. American Drinking Songs?
Subject: RE: Trad. American Drinking Songs?
I just posted the Esperanto version of the Whiffenpoof Song in La Lilandejo (my website). The translator/adapter, David B. Richardson, credits Kipling as the author, but it's closer to Whiffenpoof than Gentlemen Rankers:


Kanto Ŝafida


Rudyard Kipling/Minnigerode-Pomeroy/David B. Richardson


Al la loko plej amata dum la jaroj de junec',
La drinkejo (ke ni ne forgesu ĝin!)
Nun kunvenis la ŝafidoj kun la glasoj je la tost'
Kaj la gajo de l' kantado ravas nin.
Jes, la gajo de la kantoj, kiujn bone amas ni
Nin kunigas porĉiame en la kor' *
* (aŭ: - La Espero, kaj L'iamo longe for - )

Do ni kantu niajn kantojn ĝis mankos viv' kaj voĉ',
Kaj pli poste—pli silente—pasos for

Ni estas juna ŝafidar': Ba! Ba! Ba!
Malgrandaj ŝafoj en erar': Ba-a-a!
Junaj sinjoroj en gaja ebri', kondamnitaj ĉiuj ni,
Dio kompatu al tiaj ĉi: Ba, ba, ba!


Both the DT and the Whiffenpoofs' own lyrics page perpetuate the (probable mis-)attribution of the tune to Tod B. Galloway; as my page and the Whiffenpoofs' history page indicate, the probable composer was Guy Scull, and the roots of at least the lead-off portion of the tune are probably from a Negro Spiritual (and as we know many of those are in turn from Anglo-Irish folk sources).

Haruo