The Mudcat Café TM
Thread #11241   Message #128682
Posted By: MudGuard
27-Oct-99 - 02:38 PM
Thread Name: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
Subject: Lyr Add: JIMMY MO MHÍLE STÓR (from the Chieftains)
I have a Chieftains recording of this song. It has three Gaelic verses abd one English verse.
The Gaelic lyric is taken from another recording (where lyrics were provided), and I listened to the song and it could be that the lyrics correspond to the words that are sung.
The English verse I (tried to) transcribe from listening to the song. As usual there are some red spots I am not sure about.
MudGuard

Bliain an taca seo d'imigh uaim rún mo chléibh
Ní thiocfaidh sé abhaile go dtabharfaidh sé cúrsa an tsaoil;
Nuair a chífead é rithfead le fuinneamh ró-ard ina chomhair
'S clúdód le mil é, is é Jimmy mó mhíle stór

Bíonn mo mháthair is m'athair ag bearradh's ag bruíon liom féin
Táim giobaithe piocaithe ciapaithe cráite dem shaol;
Thugas taitneamh don duine úd dob fhinne 's dob áille snó
Is chuaigh sé ar bhord loinge, is é Jimmy mó mhíle stór

These twelve men send better my darling has left the shore
He ne'er will come back till he travels the blow balaway
And when he returns with my love I'll ground him all o'er
He's the fondest of lovers, sweet Jimmy mó mhíle stór

Raghadsa chun coille agus caithfead an chuid eile
San áit ná beidh éinne, ag éisteacht le ceol na n-éan
Ag bun an chrainn chaorthainn mar a bhfásann ann féar go leor
Ag tabhairt taitnimh don duine úd, is é Jimmy mó mhíle stór