The Mudcat Café TM
Thread #14793   Message #129477
Posted By: Áine
29-Oct-99 - 12:31 PM
Thread Name: Lyr Req: Nil 'na La - a Halloween song?
Subject: RE: Níl 'na Lá - a Halloween song
Thanks MMario and Mian! Here's the test to see if I got it right:

Níl aon phort dá chuala mé ar phíob

ó tháinig mé i méadaiocht linbh,

Nach raibh liom ar bharr mo bhéil isteach

i sliabh 's ag gabháil 'n bhaile.