The Mudcat Café TM
Thread #13592   Message #1304450
Posted By: Haruo
22-Oct-04 - 11:01 PM
Thread Name: Lyr Req: Rosin the Beau parodies
Subject: Lyr Add: Rakonto pri Du Urboj

Rakonto pri Du Urboj


Esperanto version of "The Tale of Two Cities", tr. Ros' Haruo, 2004

Ĉe l' bord' de l' potenca Skaĝito,
La hejm' de l' limak' kaj ruĝul',
Nelonge post mil okcent okdek
Sin levis vilaĝ', nome «Kul'».

Famiĝis rakontoj pri l' brava
Hakista-segista brigad'
Tranĉinta tra l' praarbarego
Ŝoseon por posta setlad';

Rakontoj pri aventuregoj,
Pri ursoj de doma ampleks',
Pri salmoj balen-dimensiaj,
Kaj mitoj de trolonga spec'.

Kaj baldaŭ, pro sinparademo
Ne taŭgis plu nom' de insekt';
Ĝin oni renomis do «Sedro»
Pro al la cedraro respekt'.

Sed nordokcidente de Sedro,
Jen Woolley leviĝis, kaj jam
Ekflagris daŭrema luktado
Feroca, najbara malam'.

Sed Woolley rampadis al Sedro,
Kaj Sedro repuŝis sen ĉes'
Ĝis ĉiuj preferis futuron
De paco kaj de unuec'.

Do formale la sago rompiĝis,
Ekregis trankvila kviet',
Kaj nun inter Sedro-kaj-Woolley
Dividas nur unu streket'.

Kaj mi kantas ĉar gloran futuron
La pasintec' donos al ni
Tri huraojn do por Sedro-Woolley,
Prosperu eterne plu ĝi!