The Mudcat Café TM
Thread #12385   Message #131007
Posted By: Philippa
02-Nov-99 - 05:43 PM
Thread Name: Tomas an Buile
Subject: Lyr Add: NACH AIT AN NÓS (Dáibhidh Ó Bruadair)
thank you, keep trying

NACH AIT AN NÓS -Dáibhidh Ó Bruadair (17ú c)

Nach ait an nós ar mórchuid d'fhearaibh Éireann,
d'at go nó le mórtas maingiléiseach!
Cé tais a dtreoir ar chódaibh Galla-chléire,
Ní chanaid glór ach gósta garbh-Bhéarla.

'Tis odd the way so many men of Erin
Swell and strut with so much ostentation
and go about affecting foreign manners
Instead of Irish, speaking garbled English