The Mudcat Café TM
Thread #78856   Message #1424022
Posted By: Thompson
01-Mar-05 - 01:12 PM
Thread Name: Origins: Amhráin Na Féidearthachta
Subject: RE: Origins: AMHRÁIN NA FÉIDEARTHACHTA
Sounds modern. It's from Éist Arís:

http://www.dolphin-dara.ie/cgi-bin/dainfo.cgi?45