The Mudcat Café TM
Thread #78856   Message #1424035
Posted By: Brían
01-Mar-05 - 01:22 PM
Thread Name: Origins: Amhráin Na Féidearthachta
Subject: RE: Origins: AMHRÁIN NA FÉIDEARTHACHTA
Here is a link to a sound file: AMHRÁIN NA FÉIDEARTHACHTA.

Here what it sounds like tome so far. anyone else want a go?

a Mhaighdean rua na rónta
a shaighead ag rith i mo bheart
Tá lasadh /thart timpeall fánta
Is Ta réidh an spéir bheith a ?
Tá ?

Brían