The Mudcat Café TM
Thread #16424   Message #153401
Posted By: Mían
23-Dec-99 - 11:49 AM
Thread Name: Lyr Req: Ar Erin + Erin go Macree
Subject: RE: Lyr Req: Ar Erin and Erin go Macree
looks like the other might be Éirinn Grá Mó Chroí...