The Mudcat Café TM
Thread #90024   Message #1702959
Posted By: chico
26-Mar-06 - 02:46 AM
Thread Name: Chord Req: National Anthem of the Soviet Union
Subject: Chord Req: National Anthem of the Soviet Union
Anyone have the chords to this
http://en.wikipedia.org/wiki/Hymn_of_the_Soviet_Union


Soyuz nerushimy respublik svobodnykh
Splotila naveki velikaya Rus'!
Da zdravstvuyet sozdanny voley narodov
Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz!

    CHORUS
    Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
    Druzhby narodov nadyozhny oplot,
    Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
    Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody,
I Lenin veliky nam put' ozaril,
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdokhnovil!

    CHORUS
    Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye,
    Schast'ya narodov nadyozhny oplot,
    Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
    Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

My armiyu nashu rastili v srazhen'yakh,
Zakhvatchikov podlykh s dorogi smetyom!
My v bitvakh reshayem sud'bu pokoleniy,
My k slave Otchiznu svoyu povedyom!

    CHORUS
    Slavsya Otechestvo nashe svobodnoye,
    Slavy narodov nadyozhny oplot,
    Znamya sovetskoye, znamya narodnoye
    Pust' ot pobedy k pobede vedyot!

Version of Paul Robeson

    United forever in friendship and labor,
    Our mighty republics will ever endure.
    The great Soviet Union will live through the ages.
    The dream of the people their fortress secure.

       CHORUS:
       Long live our Soviet Motherland, built by the people's mighty hand.
       Long live our People, united and free.
       Strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire,
       Shining in glory for all men to see.

    Through days dark and stormy where Great Lenin led us
    Our eyes saw the bright sun of freedom above
    and Stalin our Leader with faith in the People,
    Inspired us to build up the land that we love.

       CHORUS:
       Long live our Soviet Motherland, built by the people's mighty hand.
       Long live our People, united and free.
       Strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire,
       Shining in glory for all men to see.

    We fought for the future, destroyed the invader,
    and brought to our homeland the Laurels of Fame.
    Our glory will live in the memory of nations
    and all generations will honour her name.

       CHORUS:
       Long live our Soviet Motherland, built by the people's mighty hand.
       Long live our People, united and free.
       Strong in our friendship tried by fire. Long may our crimson flag inspire,
       Shining in glory for all men to see.