The Mudcat Café TM
Thread #17761   Message #173655
Posted By: Áine
04-Feb-00 - 04:27 PM
Thread Name: Song Challenge! Part 3
Subject: RE: SONG CHALLENGE! Part 3
Ní thuigim thú ar bith, a chara chóir. Déanim dearmad ar fad ar mo Fhraincis, agus is mór an trua é! B'fheidir go raibh mé níos crua ort. Gabh mo leithscéal, a stóor. An mbeidh muid cairde le chéile arís, nach mbeidh?

Le gach dea-ghuí, Áine