The Mudcat Café TM
Thread #91091   Message #1737238
Posted By: GUEST,Brendy
10-May-06 - 11:37 AM
Thread Name: Folklore: IPaddy Molony Commisar of Orirish Musak?
Subject: RE: Folklore: The influence of Paddy Canny
Agus is fíor duitse ár ndóigh, a Bhrían

Ní bhfuil aithne aige/acu, orm gur follas.

B.