The Mudcat Café TM
Thread #656   Message #1798347
Posted By: bfdk
31-Jul-06 - 09:55 PM
Thread Name: Lyr Req: Who Can Sail/Vem kan segla
Subject: RE: Lyrics and source: Who can sail
And here's the Danish version, then:

Hvem kan sejle foruden vind
Hvem kan ro uden årer
Hvem kan skilles fra vennen sin
Uden at fælde tårer.

Jeg kan sejle foruden vind
Jeg kan ro uden årer
Men ej skilles fra vennen min
uden at fælde tårer.

Best wishes,

Bente