The Mudcat Café TM
Thread #13789   Message #1810166
Posted By: Haruo
15-Aug-06 - 05:46 AM
Thread Name: Lyr/Chord Req: Vincent (Starry Starry Night)
Subject: Lyr Add: Vincent (Stela, stela nokt')
This is the Esperanto version by Roel Haveman:

Vincent (Stela, stela nokt')

Stela, stela nokt'
Paletron pentru griz', lazur'
Tag' somera en aŭgur'
Vidante la malhelon en la viv'.
Ombroj sur dekliv',
Arbo skize kun florĉarm',
Farbo brize kun malvarm'
Kolore sur la neĝa tola ter'.

Nun klaras la afer'
Pri via pena komunik'
Kiom serĉis vi por sana psik'
Por ilia liberig'.
Surdadis ili pro la menskaten',
Nun eble ekkompren'.

Stela, stela nokt'
Flama flor' en vigla vent',
Kirla nubo ĉe Vincent'
Rebrilas en glazura okulpar'.
En koloromar',
Kampoj kun sukcena gren',
Kap' ĉizita pro ĉagren'
Mildiĝas sub la mano de tener',

Refreno:

Dum trafis vin senkor'
Via am' ne iris for.
Kiam formortis la esper'
Dum tiu stela, stela nokt',
Vivprenis vi,
Am' estas tia ĉi
Mi povintus montri, Vincent'
Ĉi mondon sen atent' pri iu bela kiel vi.

Stela, stela nokt'
Hal' senhoma kun pentraĵ',
Mur' sennoma kun vizaĝ',
La mondon rigardanta sen forges'
Kion ili faris jes',
Pri ĉifonul' en ĉifonoz',
Arĝenta dorn' de sanga roz'
Tordita sur la virga neĝteren'.

Nun eble ekkompren'
Pri via pena komunik'
Kiom serĉis vi por sana psik'
Por ilia liberig'.
Surdadis ili, ne aŭskultas jam
Ĝi restos ĉiam sam'.

I learned this during the North American Summer Esperanto Courses (where I was the school newspaper editor and assistant instructor) at the School for International Training in Brattleboro this July. The advanced course involved the study (in Esperanto) of Van Gogh's life and works. Very interesting guy, not just a loon with one ear missing.

Haruo