The Mudcat Café TM
Thread #18281   Message #181951
Posted By: Dave (the ancient mariner)
20-Feb-00 - 10:40 PM
Thread Name: Lyr Add: Ushag Veg Ruy / Little Red Bird
Subject: Lyr Add: USHAG VEG RUY (LITTLE RED BIRD)
For Aine and Mbo.. Same song.

USHAG VEG RUY

Ushag vey ruy ny moane doo
moane doo, moane doo
Ushag vey ruy ny moane doo
C'raad chaddil oo riyr syn oie

Nagh chaddil mish riyr er baare y crouw
Baare y crouw baare y crouw
Lesh fliagbey tuittym er dagh cheu
As ogh my chadley cha treih

Nagh chaddil mish riyr er baare y dress
Baare y dress baare y dress
Tra va'n gheay sheidey v'ey gymmyrkey Ihee
As ogh my chadley cha treih

Chaddil mish riyr eddyr daa ghuillag
Eddyr daa ghuillag eddyr daa ghuillag
Myr cadleyyn oikan er keeagh y vummig
As O my chadley cha kiune

Slainte.