The Mudcat Café TM
Thread #78666   Message #1874654
Posted By: GUEST,Stephen Murphy
02-Nov-06 - 09:26 AM
Thread Name: seeking online translator - Welsh / English
Subject: RE: Tech: On line translation - Welsh / English
Can anyone translate the Hymn Hwiangerdd mair. I want to teach it to my kids in Welsh, but would like to explain what they're singing. Cheers
Stephen

Hwiangerdd Mair

Suair gwynt, suair gwynt
Wrth fyned heibio'r drws
A Mair ar ei gwely gwair
Wyliai ei baban tlws

Syllai yn ddwys yn ei wyneb llon
Gwasgai waredwr y byd at ei bron
Canai diddanol gan
Cwsg, cwsg fanwylyd bach
Cwsg nes daw'r bore iach

Cwsg am dro, cwsg am dro
Cyn daw'r bugeiliaid hyn
A dod, dod i seinio'r clod
Wele, mae'r doethion syn

Cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glun
Cwsg, fe gei ddigon o fod ar ddihun
Cwsg cyn daw'r groes i'th ran
Cwsg, cwsg fanwylyd bach
Cwsg nes daw'r bore iach

Cwsg, cwsg. X5