The Mudcat Café TM
Thread #21169   Message #225441
Posted By: GUEST,Angun
09-May-00 - 05:10 PM
Thread Name: Lyr ADD: There's the Day (Cathal McConnell)
Subject: Lyr Add: NIL NÁ LÁ
Thanks Áine and Brendy!

This is the version I know, from somewhere in Munster I suppose;

NIL NÁ LÁ

Tá na caoirigh ag ithe an gheamhair
Tá na gamhna ag ól an bhainne
Prátaí síos gan diolachán
´s duine gan mheabhair na raghfá abhaile

CÚRFA: Nil`na lá, tá na lá
Nil`na là, tà ar maidin
Nil`na lá, tá na lá
Is bean a rà, is ì ar fhaga

Is deas an bhean i Síobhán òg
gùna nua uirthi anìos òn siopa
Is breathnaím ar mo ghini òir
`s ì a´rince ar an mbord leis an phoc ar buile

Buailim suas, buailim sìos
`s buailim cleamhan ar bhean a leanna
Cuirim giní óir ar an mbord
Is bím ag ól anseo go maidin

Tá mo bhróga t dtigh an óil
Tá mo stocaí i dtigh a`leanna
tá na coiligh go léir ag glaoch
`s b`eigean domsa `dhul abhaile

Angun

HTML line breaks added. --JoeClone, 14-Jan-02.