The Mudcat Café TM
Thread #11241   Message #2341776
Posted By: GUEST,Ó Súilleabháin
15-May-08 - 07:08 PM
Thread Name: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
Subject: RE: Lyr Req: Translation of Jimmy mo mhile stor?
A chara,

This is what I got from listening to the song. The only difference I heard in the Irish is at the end instead of "is é Jimmy mó mhíle stór" I hear "sé Jimmy mó mhíle stór". Then English part you can see what is different


Bliain an taca seo Jimmy d'imigh uaim rún mo chléibh
Ní thiocfaidh sé abhaile go dtabharfaidh sé cúrsa an tsaoil;
Nuair a chífead é rithfead le fuinneamh ró-ard ina chomhair
'S clúdód le mil é, sé Jimmy mó mhíle stór

Bíonn m'athair is mo mháthair ag bearradh's ag bruíon liom féin
Táim giobaithe piocaithe ciapaithe cráite dem shaol;
Thugas taitneamh don duine úd dob fhinne 's dob áille snó
Is chuaigh sé ar bhord loinge, sé Jimmy mó mhíle stór


These twelve months and better my darling has left the shore
He ne'er will come back till he travels the globe all over
And when he returns with laurels I'll crown him all over
He's the fondest of lovers, sweet Jimmy mó mhíle stór


Raghadsa chun coille agus caithfead an chuid eile
San áit ná beidh éinne, ag éisteacht le ceol na n-éan
Ag bun an chrainn chaorthainn mar a bhfásann ann féar go leor
Ag tabhairt taitnimh don duine úd, sé Jimmy mó mhíle stór

He's the fondest of lovers, sweet Jimmy mó mhíle stór