The Mudcat Café TM
Thread #108597   Message #2362605
Posted By: Mr Happy
10-Jun-08 - 04:57 PM
Thread Name: Mold UK - Festival in Aug - Les Barker
Subject: RE: Mold UK - Festival in Aug - Les Barker
Les seems to be back in the full glow of health, judging by the colour of his face at Bromborough last weakend!

Here's a recent offering from him to practice your Cymraig ready for Tegeingl. This is a partially autobiographical work:

a cherdd Cymraeg.....

CALON WAN

Nid wy'n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na'i berlau mân;
' Mhroblem ydy, yn anffodus,
Os dw i'n onest, calon wan.

Calon wan; dw i'n llawn tabledi
Aspirin am byth, di-os;
Mwy ohonyn medrech gredu
Gyda'r dydd a gyda'r nos.

Ni ddymunwn olud bydol,
Caniateir dewis y bydd
Ramipril a Bisoprodol,
Cymerir bythol bob dydd.

Calon wan; dw i'n llawn tabledi
Aspirin am byth, di-os;
Mwy ohonyn medrech gredu
Gyda'r dydd a gyda'r nos.

Glas y bore fel aderyn
Esgyn poen ar draws y wawr;
Pam rhoir imi warfarin,
Peth sy'n lladd y llygod mawr?.

Calon wan; dw i'n llawn tabledi
Aspirin am byth, di-os;
Mwy ohonyn medrech gredu
Gyda'r dydd a gyda'r nos.