The Mudcat Café TM
Thread #112361   Message #2377996
Posted By: Genie
01-Jul-08 - 03:53 AM
Thread Name: Lyr Req: Summertime/Livin easy...
Subject: Summertime -lyrics in Dutch
SUMMERTIME
(H DuBose. I. Gershwin/ G Gershwin)
Dutch translation by Eugen Gaiser
recorded by Sandra Reemer

Sluimerzacht, ga maar zorgeloos dromen
jij moet rusten, weer een dag is volbracht
Doe je oogjes toe, jij kent nu nog geen zorgen
Dus huil maar niet baby, sluimer zacht

Want op een morgen, komt er een eind aan je zorgen
Dan sta jij alleen, niemand die op je wacht
Maar tot die dag komt, zullen wij jou beschermen
Dus huil maar niet baby, sluimer zacht