The Mudcat Café TM
Thread #20825   Message #2401811
Posted By: GUEST,Kat..
30-Jul-08 - 08:09 PM
Thread Name: Lyr Req: songs from 'Once Were Warriors'
Subject: RE: Lyr Req: songs from Once were warriors...
The closest i could get to perfect! :D

Ka tangi ma i raro
E. aue
Ka mau

Kia tahuri mai nga taringa manu
Taringa pohatu
Kia aro mai te whakarongo
Tenei te whakahuahua atu nga rongo kei roto nei
Kia rere arorangi atu ki runga ki te tihi o te maunga
E tu mai ra

Arotino taua e
Ko te koiere te koiere
Tu te winiwini
Tu te wanawana
Ko te koiere te koiere

Aue.. Aue..
Aue.. Aue..

Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra
Kia kotahi ra

E aue aue
E aue aue
E aue
E aue

Ka hoki nga mahara ki te whai i whakawhiti mai
ko nga matua tupuna
he rerenga kotahi mai inaianei kahore i te takoto pera
Me ta ratou i haere mai ai
Kahore ia nei ko nga uri i te kotahi ra