The Mudcat Café TM
Thread #16533   Message #2412070
Posted By: GUEST,Paul F. Anderson
12-Aug-08 - 07:44 PM
Thread Name: Lyr Req: Lucky Jim (How I Envy Him)
Subject: RE: Lyr Req: Lucky Jim (How I Envy Him)
Charles Widdén recorded "Lycklige Jim" in 1913 for Columbia Records. This was a Swedish version of "Lucky Jim". The translator is not known.

LYCKLIGE JIM

Jim och jag var vänner alla dagar
från den tid vi två i vaggan låg.
Jim han hade aldrig skäl att klaga,
alltid tur att flyta ovanpå.
Lycklige Jim och stackars, stackars mej!
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Jim och jag blev kär i samma flicka,
Jim fick ja och jag fick flickans nej,
Jim var skön och visste sig att skicka,
men det sköna icke föll på mej.
Lycklige Jim men stackars, stackars mej!
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Tiden gick och Jim gick till de döda,
blott en änka efterlämna han.
Jim vilar nu under rosor röda,
jag har blivit Jimmys änkas man.
Lycklige Jim men stackars, stackars mej!
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Ord: Charles Horwitz
Musik: Fred V. Bowers

The Cylinder Preservation Project web site has two recordings of "Lucky Jim": one by The Lotus Quartet from 1902 and one by The Criterion Quartet from 1921. These can be downloaded as mp3 files at no charge.

CYLINDER PRESERVATION PROJECT
http://cylinders.library.ucsb.edu/

iTunes sells an mp3 file of Ian Whitcomb singing the song from 2005.