The Mudcat Café TM
Thread #115570   Message #2475308
Posted By: MartinRyan
24-Oct-08 - 06:20 PM
Thread Name: Lyr Req: Mollai Na Gcuach Ni Chuilleanain
Subject: Lyr Add: MOLLY NA GCUACH NÍ CHUILLEANÁIN
Here's a set (as sung by Altan):


Ar meisce cha dtéim níos mó
Braon leanna go deo ní bhlaisfidh mé
Ó chaill mé mo chailín beag óg
A chuireadh i mo phócaí an t-airgead

Curfá 1:
Is fada liom uaim í, uaim í
Is fada liom uaim í ó d'imigh sí
Is fada liom thíos agus thuas í
Molly na gcuach Ní Chuilleanáin

Dhéanfaidh mé tigh ar an ard
Is beidh ceithre ba bainne breaca agam
Is ní ligfidh mé 'n duine dá gcomhair
Ach Molly deas bhán Ní Chuilleanáin

(Curfá 1)

Curfá 2:
Is fada liom uaim í, is fada liom uaim í
Is fada liom uaim í ó d'imigh sí
Is fada liom thíos agus thuas í

Molly na gcuach Ní Chuilleanáin

Dá mbeinnse i ndeacair an bháis
Is na daoine a rá nach dtiocfainn as
Ní dhéanfainn mo thiomna go brách
Go dtiocfadh Moll bhán Ní Chuilleanáin

(Curfá 2, curfá 1)

Bhí mise lá ar an choill
Is tharla dom soilse bhrádóige
Dhéanfadh sí marbhán beo
Nó buachaill deas óg den tseanduine

(Curfá 1, curfá 2 2x)

Found HERE

Regards