The Mudcat Café TM
Thread #78666   Message #2494007
Posted By: GUEST,Zima
14-Nov-08 - 02:30 PM
Thread Name: seeking online translator - Welsh / English
Subject: RE: Tech: On line translation - Welsh / English
Hi, guys! I'm looking for the English lyrics of "The Maid From The Parish Of Penderyn". I came across this but I'm not sure it's really "The Maid..." since I'm not a Welsh speaker. If possible, could someone translate this for me, please?

Rw i'n caru merch o Blwÿf Penderÿn
Ac yn ei chanlÿn ers llawer dÿdd
Ni allswn garu ag un ferch arall
Er pan welais 'run gron ei grudd
Mae mor hawdded idd ei gweled
Er nad ÿw ond gronen fach
Pan elo i maas i rodio'r caeau
Hi ddÿd fy nghalon glaf yn iach

Rw i'n myned heno, dÿn a'm helpo
I ganu ffarwél i'r seren sÿw
A thyma waith i'r clochÿdd 'forÿ
I dorri 'medd o dan yr ÿw
A thor yn enw'n sgrifenedig
Ar y maen wrth fôn y pren
Fy mod i'n isel iawn yn gorwedd
Ar waelod bedd o gariad Gwen