The Mudcat Café TM
Thread #78666   Message #2497002
Posted By: GUEST
18-Nov-08 - 03:22 PM
Thread Name: seeking online translator - Welsh / English
Subject: RE: Tech: On line translation - Welsh / English
I wonder if anybody could translate Cariad Cyntaf for me - im struggling with some parts of it:

Mae prydferthwch ail i Eden
yn dy fynwes gynnes feinwen
fwyn gariadus liwus lawen,
seren syw, clyw di'r claf.

Addo'th gariad i mi heno
gwnawn amodau cyn ymado
i ymrwymo, doed a ddelo:
rho dy gred, a d'wed y doi.

Yn dy lygaid caf wirionedd
yn serennu gras a rhinwedd,
mae dy weld i mi'n orfoledd;
seren syw, clyw di'r claf.


Thanks so much in advance for any help with this x