The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #2518392
Posted By: Rapparee
17-Dec-08 - 06:41 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Antiquis temporibus, nati tibi similes in rupibus ventosissimis exponebantur ad necem.