The Mudcat Café TM
Thread #78666   Message #2518747
Posted By: GUEST,Monmouth Alun
18-Dec-08 - 07:22 AM
Thread Name: seeking online translator - Welsh / English
Subject: RE: Tech: On line translation - Welsh / English
Can anyone translate this old "plygain" carol please

Ar gyfer heddiw'r bore

Ar gyfer heddiw'r bore, 'n Faban bach, 'n Faban bach:
Y ganwyd gwreiddyn Jesse, 'n Faban bach
Y Cadarn daeth o Bosra, Y Deddfwr gynt ar Seina:
Yr iawn gaed ar Galfaria, 'n Faban bach, 'n Faban bach
Yn sugno bron Mareia, 'n Faban bach.

Caed bywiol ddwfr Eseciel, ar lin Mair. ar lin Mair:
A gwir Feseia Daniel, ar lin Mair.
Caed bachgen doedd Eseia, 'r aweddid roed i Adda.
Yr Alffa a'r Omega, ar lin Mair, ar lin Mair:
Mewn cor yn Methlem Jiwda, ar lin Mair.

Am hyn. bechadur brysiau. fel yr wyt fel yr wvyt
I mofyn am y noddfa, fel yr wyt.
I ti'r agorwyd ffynnon. a ylch dy glwyfau duon;
Fel eira gwyn yn Salmon, fel yr wyt, fel yr wyt:
Gan gynny tyrd yn brydion, fel yr wyt.