The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #2780209
Posted By: Rapparee
03-Dec-09 - 11:17 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Am gáeth tar na bhfarraige
Am tuile os chinn maighe
Am dord na daíthbhe
Am damh seacht mbeann
Am drúchtín rotuí ó ngréin
Am an fráich torc
Am seabhac a néad i n-aill
Am ard filidheachta
Am álaine bhláithibh
Am an t-eo fis
Cía an crann agus an theine ag tuitim faire
Cía an dhíamhairina cloch neamh shnaidhite
Am an ríáin gach uile choirceoige
Am an theine far gach uile chnoic
Am an scíath far gach uile chinn
Am an sleagh catha
Am nómá tonnag sírthintaghaív Am úagh gach uile dhóich dhíamaíní
Cía fios aige conara na gréine agus linn na éisce
Cía tionól na rinn aige, ceangladh na farraige,
cor i n-eagar na harda, na haibhne, na túatha.