The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #2783360
Posted By: Amos
07-Dec-09 - 07:10 PM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Rapairius:

Vos recubo cum   canis per a infractus caput, et capitis quod vestri matris indutus.

Tiberium