The Mudcat Café TM
Thread #24468   Message #281599
Posted By: Áine
21-Aug-00 - 08:33 AM
Thread Name: Lyr Req: Mrs Stein Don't Rent to Gypsies Any More
Subject: RE: Lyr Req: dosn't rent to gypsys
A Bhrendy, a stór,

Ná bí ag troid lena daoine seo. Chuir siad a gcosa san chré agus ní fhéadfaidh tú a mbogadh. Ní lig do fhocail sa dul amú. Ní fhéadann muid gach cath a bhain agus beidh tú ag greadadh do cheann in éadan balla. Duine gan anam, duine gan cheol, 'dtuigeann tú?

Le meas, Áine