The Mudcat Café TM
Thread #59418   Message #2860083
Posted By: Amos
09-Mar-10 - 10:22 AM
Thread Name: BS: The Mother of all BS threads
Subject: RE: BS: The Mother of all BS threads
Suas le Dréimire fada agus síos gairid téad

Seo a King Billy, agus chun thell leis an Pápa.

Agus más rud é nach mbeidh sé amhlaidh, beidh orainn a ghearradh air i dhá

Agus air a sheoladh chuig ifreann lena dearg, bán agus gorm.